วิธีคิดของนักธุรกิจแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ แทนที่จะโค่นต้นยางทิ้งอย่างเดียว

1. เพิ่มจำนวนผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น ด้วยการจัดการต่าง ๆ เช่น เพิ่มความห่างระหว่างแถว แต่ลดความห่างระหว่างต้น ทำให้ได้จำนวนต้นยางที่เพิ่มขึ้น ,วางระบบน้ำหยด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกินปุ๋ยของพืช

2. ลดต้นทุน ด้วยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักทำเอง ในพื้นที่ใกล้เคียง

3. เพิ่มจำนวนไร่ (สำหรับคนมีทุน) เพื่อให้คุ้่มกับค่าใช้จ่ายโดยรวม เช่น ปลูก 10 ไร่ ไม่คุ้ม ก็ต้องปลูก 100-500 ไร่ ถึงกำไรต่อไร่น้อย แต่ปลูกจำนวนมาก ๆ ก็สร้างกำไรได้มากเช่นกัน

4. เลือกพันธุ์ยางให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ ปัจจุบันพันธุ์ยางใหม่ ๆ จาก สกย.มีผลผลิตที่มากขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่า ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนมากกว่า ทนโรคได้ดีกว่า

5. ปลูกพืชสวนครัว หรือ พืชล้มลุกในสวนยาง เมื่อยางยังเล็ก หรือบริเวณขอบไร่ ที่แสงแดดส่องถึง

6. ตรวจดิน เพื่อให้การใช้ปุ๋ยให้ตรงกับสภาพดิน ทำให้ประหยัดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยได้ 20-30% และผลผลิตยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพราะใช้ปุ๋ยได้ตรงกับปัญหามากขึ้น

7. ลดปริมาณต้นยางลงบางส่วน แทนที่ด้วยพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น เพื่อกระจายความเสี่ยง หรือ เพิ่มพื้นที่การปลูกพืชชนิดใหม่ก็ได้ 

 

http://www.thr-organic.com

THR Organic รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มูลค้างคาวแท้ คุณภาพสูงในราคาโรงงาน !!!