การวิเคราะห์ดิน หรือ การตรวจดิน มีข้อดีอย่างไร

  1. รู้ปัญหาของดิน ว่าขาดอะไร มีปัญหาอะไร ทำให้แก้ปัญหาได้ถูกจุด
  2. เลือกใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องกับดิน ทำให้ประหยัดต้นทุน และ มีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ปุ๋ยแบบประมาณเอา หรือใช้ตามกันมาตั้งแต่ปู่ ย่า ตา ยาย
  3. เลือกพืชที่จะปลูก หรือ พันธุ์พืชได้เหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้น ทำให้การเพาะปลูกไม่ฝืนธรรมชาติของดินและพืชมากเกินไป
  4. กำไรเพิ่มขึ้นและประหยัดเวลา เพราะ เราแก้ปัญหาได้ถูกต้อง การทำงานมีความก้าวหน้า ทำให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องรอทดลองปีนี้ ไปรู้ผลปีหน้า ไม่ได้ผลก็ต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการ ทำให้เสียเวลา ต้นทุนมากมายหลายปี
  5. ขยายผลต่อเนื่องในชุมชนได้อย่างชัดเจน ถึงวิธีการจัดการ การแก้ปัญหา และผลประกอบการที่หวังผลได้
  6. การปลูกพืชขนาดพื้นที่ใหญ่ อย่างเช่น  พื้นที่เพาะปลูกหนึ่งพันไร่ ขึ้นไป อาจสุ่มตรวจเป็นบริเวณกว้างขึ้น ซึ่งก็สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการนั้นๆ จะให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องดินและปุ๋ยมากแค่ไหน

การจัดการเรื่องพันธุ์พืช น้ำ ดิน และปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี เป็นการเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกกันไม่ออก เพราะฉะนั้น การจัดการเพียงปัจจัยเดียว จึงอาจส่งผลเพียงระยะสั้น การจัดการเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดและสำคัญพอๆ กับการใส่ปุ๋ยที่ดีเช่นกัน

THR Organic รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มูลค้างคาวแท้ คุณภาพสูงในราคาโรงงาน !!!