ย้อนหลังเศรษฐกิจไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด คือ

1. ธุรกิจการเกษตร
2. ธุรกิจการท่องเที่ยว

สองธุรกิจนี้มีสิ่งหนึ่งที่ตรงกัน คือ ประเทศไทยมีจุดเด่นเรื่องภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ร้อนชื้น เหมาะกับการอยู่อาศัย และการเพาะปลูก
ภัยธรรมชาติน้อย ภูมิประเทศหลากหลาย เช่น ภูเขา ทะเล แม่น้ำมีพืชพรรณและอาหารหลากหลายในปริมาณมาก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นพอสมควร ผู้คนเป็นมิตร รักสงบ รักบริการ ธุรกิจเกษตร เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของธุรกิจการเกษตรเท่านั้น ยังไงก็ขอให้เกษตรกรไทยยืนหยัดกับสิ่งที่เรามีและเป็นจุดเด่น ให้สมกับที่เค้าว่าประเทศไทยคือ "ครัวของโลก" ในอนาคต

สู้ไปด้วยกันนะครับ

THR Organic รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มูลค้างคาวแท้ คุณภาพสูงในราคาโรงงาน !!!